Pentru o listă completă a publicațiilor, accesați profilul meu de pe platformele Google Academic și ResearchGate.

Cărți

Preda, M., Buzducea, D., Lazăr, F. & Grigoraș, V. (2010) Researching the Edge: Young Injecting Drug Users and Female Sex Workers. București: Editura Universităţii din Bucureşti.

Preda, M. (coord.) (2009) Riscuri și inechități sociale în România. Iași: Polirom.

Preda, M. (2006) Comportament organizațional. Iași: Polirom.

Cace, S., Duminică, G., & Preda, M. (2006) Evaluation of Programmes Targeting Roma Communities in Romania. AMM Design: Cluj-Napoca.

Preda, M. (coord.) (2004) Sistemul de asigurări de pensii în România: probleme majore și soluții. Bucureşti: IER.

Zamfir, C. & Preda, M. (2002) Romii din România. Bucureşti: Expert (carte în acces liber).

Preda, M. (2002) Politica socială românească – între sărăcie și globalizare. Iași: Polirom (ediția I, 2002, ediția a doua, 2009).

Zamfir, E., & Preda, M. (Coord.) (2000). Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. București: Expert.

Articole

Gheorghe-Fronea, O.-F., Dorobanțu, B., Ilinca, C., Matei, Ș., Preda, M., Dorobanțu, M. (2018). Statistical Model for Prediction of Future Trend in Hypertensive Disease in Adult Poplation of Romania. Romanian Statistical Review, 3 (2018), pp. 79 – 92.

Matei, Ș., Cutler, S. J., Preda, M., Dorobanțu, M., Ilinca, C., Gheorghe-Fronea, O., Rădulescu, L., Oprescu, N., Deaconu, A., Zorilă, C., & Dorobanțu, B. (2018). The Relationship Between Psychosocial Status and Hypertensive Condition. Current Hypertension Reports, 20 (2018), p. 102. Disponibil pe https://doi.org/10.1007/s11906-018-0902-y.  

Matei, Ș., & Preda, M. (2018). When social knowledge turns mathematical–The role of formalisation in the sociology of time. Time & Society. Disponibil pe https://doi.org/10.1177/0961463X17752279.

Preda, M., & Stan, O.M. (2016). Leadership Styles During Crisis: ‘We’re All in This Together… The Crisis as New Normality’. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Special Issue 2016, pp.55-74.

Matei, Ș., & Preda, M. (2016). Status After Death. Understanding Posthumous Social Influence Through a Case Study on the Christian-Orthodox Tradition. Journal for The Study of Religions and Ideologies, 15(45), pp. 257 – 282.

Muntean, I., & Preda, M. (2016). Why Does Romania Have a Negative Selection in Parliamentary Elections? An Analysis of the Recruitment and Selection System During the Last Three Legislative Terms. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 48 (2016), pp.84-103.

Busza, J., Douthwaite, M., Bani, R., Scutelniciuc, O., Preda, M., & Simic, D. (2013). Injecting Behaviour and Service Use Among Young Injectors in Albania, Moldova, Romania and Serbia.  International Journal of Drug Policy, 24(5), pp. 423 – 431.

 Preda, M., Grigoraș, V., Busza, J., Buzducea, D., & Lazăr, F. (2012). Exploring the Influence of Age, Ethnicity and Education as Risk Factors for HIV Transmission among Adolescent and Young Female Sex Workers in Romania. Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 38(2012), pp. 42-53.

Preda, M., & Grigoraș, V. (2011). The Public Pension System in Romania: Myths and Facts. Transylvanian Review Of Administrative Sciences, 32(2011),  pp.235-251.  

Preda, M., Buzducea, D., Lazăr, F., & Grigoraș, V. (2009). Situația tinerelor din România practicante ale sexului comercial. Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 24(2009),  pp.21 – 41.

Preda, M. (2009). Situaţia tinerilor consumatori de droguri injectabile din România (The situation of young people users of injecting drugs in Romania). Revista Sociologie Românească, 2 (2009), pp. 49 – 68.

Preda, M. (2007). Impactul schimbărilor în structura populaţiei României asupra sistemului de securitate socială. Revista Sociologie Românească,  4 (2007), pp. 13 – 32.

Preda, M. (2005). Consumul de alcool în rândul tinerilor. Revista de Asistență Socială, 1-2 (2005), pp. 45-51.

Zamfir, E., Preda, M., & Dan, A.N. (2005). Sources of social exclusion in Romania – Part 2. Romanian Journal of Sociology, XVI (1-2), pp. 219-250.

Zamfir, E., Preda, M., & Dan, A.N. (2004). Sources of social exclusion in Romania – Part 1. Romanian Journal of Sociology, XV (1-2), pp. 51-92.

Preda, M. (2002). Precizari conceptuale privind politica sociala si Asistenta Sociala. Revista de Asistenţa Socială, 1 (2002).

Preda, M. (2002). Starea populației de romi din România în 1998. Revista de Asistență Socială, 4-5 (2002).

Preda, M. (2001). Abuzul de autoritate în politica românească. România Socială, 3-4 (2001).

Preda, M. (1999). Modalităţile de informare ale jurnaliştilor români din domeniul social. Calitatea Vieţii – Revistă de Politici Sociale, 3-4 (1999), pp. 207-222.

Preda, M., & Rughiniș, C. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), pp. 98-124

Preda, M. (1994). Partidele politice din România: clasificare și relații parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (3), pp. 3-28.

Preda, M. (1994). Starea tineretului român – 1994. Revista de Cercetări Sociale, (1), pp. 181-185.

Studii în volume (selecție)

Preda. M. (2014). Rumänien. În Porche-Ludwig, M.,  Gieler, W., & Bellers, J. (Eds.), Handbuch Sozialpolitiken Der Welt (pp 492-497). Berlin: Lit Verlag, Berlin.

Preda, M. (2013). Time Capital and Social Gravity: Two New Concepts for Sociology of Time. În Pirani, B.M. & Smith, T.S. (Eds.), Body and Time: Bodily Rhythms and Social Synchronism in The Digital Media Society (pp. 24 – 40). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Anton, G. & Preda, M. (2013). Ethical and Methodological Dilemmas in Researching Vulnerable Groups in Romania. În Paoletti, I, Tomás, M. I.  & Menéndez, F. (Eds.), Practices of Ethics: An Empirical Approach To Ethics In Social Sciences Research (pp. 115 – 136). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Zamfir, E., Preda, M., & Dan, A. (2007). Excluziune socială. În Zamfir, C. & Stănescu, S. (Coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale (pp. 240 – 254). Iași: Polirom.

Preda, M., Pop, L.M., & Bocioc, F. (2006). Gender Aspects of Social Security Reform in Romania. În Fultz, E. (Ed.), The Gender Dimention of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: case studies of Romania and Slovenia (pp.11-93). Budapesta: International Labour Organization.

Preda, M. (2005). Overlapping „Romanias” in Transition – Local, Sub-National and Regional Disparities in Social Development Indicators. În Bremer, T., Dorenbacher, H., Dose, I. (Eds.), Europe – Our Common Home? – ICCEES VII World Congress, Berlin, July 25-30, 2005.

Preda, M. (2004). Cine sunt câştigătorii sistemului de protecţie socială în România? În Lambru, M. & Mărginean, I. (Coord.), Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale în România (pp. 31 – 41). București: Ziua.

Erevoiescu, I., Cace, S., Costin, D. S., Ilie, S., Mărginean, I., Dan, A. N., Preda, M., Surdu, M., Șerban, M., Voicu, M., & Zamfir, C. (2002). Indicatorii privind comunitățile de romi din România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.

Preda, M. (2001). Die soziale Ausgrenzung der Roma in Rumanien und ihre Ursachen. În Verdammt Zu Marginalitat? – Die Roma In Rumanien (pp. 69 – 89). Reșita: Verlag InterGraf.  

Preda, M. (1999). Grupuri sociale excluse/ignorate de politicile sociale în România, În Zamfir, C. (Coord.), Politici Sociale În România: 1990-1998, (pp. 301 – 342). Bucureşti: Expert.

Preda, M. (1993). Conflictul din localitatea Mihail Kogălniceanu. În Zamfir, C. & Zamfir, E. (coord.), Ţiganii: între ignorare şi îngrijorare (pp. 175 – 200). București: Alternative.