Am parcurs împreună patru ani dificili pentru societatea românească și pentru umanitate. În acești patru ani, caracterizați de incertitudini interne și externe, am depus împreună un efort colectiv, sistematic și permanent pentru a scoate Universitatea noastră din inerție. Nu ne-am mulțumit doar cu o poziție de frunte în învățământul superior românesc, ci ne transformăm gradual într-o universitate de tip european. În cele ce urmează, doresc să vă reamintesc ce am realizat împreună ca echipă managerială extinsă, formată din prorectori, decani, directori, împreună cu ceilalți membri ai comunității academice, în Raportul de activitate 2020-2023. La acesta am adăugat propuneri și direcții de acțiune privind următorul ciclu de cinci ani, pentru transformarea deplină a Universității din București într-o universitate recuoscută în plan european.

Planul managerial poate fi citit mai jos și descărcat de aici.

Marian_Preda_Plan_managerial_2024_2028

Mai jos, puteți descărca cele cinci anexe ale Planului managerial 2024 – 2028.

Anexa 1 – Situația soldurilor în Universitatea din București.

Anexa 2 – Situația infrastructurii în Universitatea din București.

Anexa 3 – Proiecte de digitalizare în Universitatea din București.

Anexa 4 – Indicatorii de cercetare în Universitatea din București.

Anexa 5 – Prezența universităților românești în topul Shanghai.